Växtodling & spannmålshandel

Växtodling

Vi odlar bland annat spannmål, baljväxter och fröodling. Vi driver också silon i Stallarholmen, där vi legotorkar till våra spannmålskunder.

Spannmålshandel

Vi omsätter 2500 ton/år och handlar med följande varor: höst- och vårvete, korn, lin, ärter, havre samt oljeväxter.

Kontakta Fredric Paus, 070-765 50 66