Välkommen till Herresta Godsförvaltning

Herresta Säteri är en mycket vackert belägen gård mellan Mariefred och Stallarholmen i Sörmland.
Huvudbyggnaden uppfördes 1718 av amiralen friherre Jonas Fredrik Örnfelt.

Sedan 1923 har säteriet varit i familjen Paus ägo.  Säteriet ägs och drivs idag av Herresta Godsförvaltning, Fredric Christopherson Paus.

Herresta Godsförvaltning är idag ett modernt företag med flera olika verksamheter: växtodling, spannmålshandel, entreprenad samt fastighetsuthyrning.
Jordbruksdriften omfattar 580 ha åker, 1000 ha produktiv skogsmark och 60 ha naturbeten. I driften ingår också ca 60 tackor och 20 nötkreatur.

Fastighetsuthyrningen består av bostäder, fritidstorp samt kontor och övriga lokaler.