Kontakta oss

Adress:

Herresta Godsförvaltning
Herresta Säteri
647 91  Mariefred

Tel 0152-408 47

Mailadress: info@herresta.se


Bemanning
Kontoret är bemannat måndag - torsdag kl 1000-1300. Undantag från dessa tider kan ske, om vi behöver utföra arbeten - t ex besiktningar eller visningar - ute i våra objekt.

Övergripande ansvar:
Fredric Paus är ägare till Herresta Godsförvaltning och har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Fredric
Tel 070-765 50 66
fredric@herresta.se

Ekonomi och fakturafrågor:
Carina Paus svarar för ekonomi, fakturering och krav och det är till henne man skall vända sig när det gäller dessa frågor.

Carina
Tel 0152-408 47
Mbt 073-708 35 31
carina@herresta.se

Felanmälan och övriga boendefrågor:
Lillemor Sjöberg har ansvar för felanmälningar, frågor kring hyresavtal och övriga boendefrågor.

Lillemor
Tel 0152-408 47
Mbt 0708-10 56 40 (för brådskande ärenden)
lillemor@herresta.se