Jakt & Viltvård

För att hålla en bra balans mellan jordbruk, skogsbruk och naturvård, är viltvården inom Herresta Säteri en viktig del.  Vi arbetar ständigt med viltvårdsåtgärder och en biologisk mångfald är vårt mål. Vi har bl a iordningställt viltåkrar, foderplatser och foderautomater och närheten till sjöar och vattendrag ger goda förutsättningar för det vilda.

I vårt arbete ingår ansvaret för att hålla viltstammen på en sådan nivå att skadorna på åkrar och skogar blir hanterbar. Eftersom vildsvinen just nu gör den största skadan, pågår kontinuerliga åtgärder för att förhindra att stammen växer sig för stor.