Rosendalsvägen och Husbyholmsvägen

Boende i Stallarholmen, Herresta Godförvaltning har sedan 2010 förvaltat och hyrt ut fastigheter i Stallarholmen. Både på fastlandet och på Selaön. Uthyrningen i Stallarholmen har skapat möjligheter för oss att hyra ut lägenheter mer centralt men i ett fortsatt lugnt och naturskönt område. Lägenheterna i Stallarholmen är belägna med gångavstånd till såväl mindre matbutik, badplatser, lekparker, grundskola och busstation. 

Rosendalsvägen

Herresta Godsförvaltning köpte Rosendalsvägens tre lägenhetsbyggnader 2010 och har sedan dess hyrt ut och förvaltat Rosendalsvägen 7A-D, 9A-D samt 11A-D, totalt 12 lägenheter. Rosendalsvägen är placerad på fastlandet innan bron till Selaön i Mälaren. Intill byggnaderna finns andra bostadsområden, nära gångavstånd till lekparker, promenadstigar, badplatser och även bussförbindelser till närliggande städer.

Rosendalsvägen 9 till 11

Husbyhomsvägen

Herresta Godsförvaltning köpte två radhus längor på Husbyholmsvägen 2011 och har sedan dess hyrt ut och förvaltat Husbyholmsvägen 14A-I, totalt 9 lägenheter. Husbyholmsvägen är belägen på Selaön med gångavstånd till matbutik, promenadvägar, badplatser samt bussförbindelser till nägliggande städer.

Husbyholmsvägen E – H
Husbyholmsvägen A – D samt I