Marietorps Gård

Marietorp
Marietorps Gård ligger belägen 5km från Läggesta station vid länsväg 223. Gården har en historia från 1600-talet, då flera av de nu befintliga husen byggdes. Gården fick sitt nuvarande namn då det 1633 skänktes till kung Gustav II Adolfs gemål Maria Eleonora, som också innehade Gripsholms län i änkesäte. Gården var under långa tider ett donationshemman till Gripsholms slottförvaltare. Gården friköptes senare år 1759.

1983 köptes gården av Britta Paus från Carl Lundbergs dödsbo. Gården var vid förvärvet i total misär och enbart ett av hus var beboeligt. Efter förvärvet har husen rustats och byggts om för att hyras ut genom Herresta Godsförvaltning. Gården ägs och drivs idag av Fredric Paus som genom sin verksamhet bevarar bostäderna och markerna kring gården. Här drivs året om både jordbruk, skogsbruk och jakt, under sommarhalvåret befinner sig även får i hagarna närliggande gården som en del av att underhålla betesmarkerna.

På Marietorps Gård ligger 9 fastigheter som all eftersom renoverats och byggts om till sammanlagt 11 bostäder i varierande storlek.

I Marietorps tidigare Ladugård installerades en panncentralanläggning i syfte av att generera centralvärme genom såväl uppvärmning och varmvatten till gårdens hyresgäster. På taket fanns även en anläggning med solceller som genererade solenergi i from av elektricitet till bostäderna. Ladugården som utöver detta bestod av förråd till gårdens materiel och kuriosabutik brann ner till grunden sommaren 2020. Fredric har idag tillsammans med teamet på Herresta Godsförvaltning återupprättat byggnaden men denna gång i två delar. En enskild byggnad för värmeanläggningen och en ladugårdsbyggnad med framtida planer som lagerlokal, kontor eller annan affärsverksamhet. Den nybyggda panncentralen är idag i fulldrift igen och levererar värme och varmvatten till samtliga fastigheter samtidigt som de nya solcellerna är på plats och genererar elektricitet till samtliga hyresgäster som en förmån som bidrar till att minska elkostnaderna.

Mangårdsbyggnaden på Marietorp
Nybyggda ladugårdsbyggnaden med separat byggnad för gårdens pannventral