Mälsåkers Gård

Mälsåkers Gård belägen mot ytterslö på Selaön i mälarens centrum. Gården ligger ungefär 6 km från Stallarholmen. Slottet som är belägen intill gården är utnämt som Sveriges ståtligaste barockslott i Mälaren. De kring liggande gårdarna på Selaön och Slottet har en historia från mitten av 1300-talet. Idag ägs slottet av staten och genom en ideellförening anordnas utställningar, konserter, visningar och evenemang för allmänheten som en del av att behålla slottet som en sevärdhet.

Namnet Mälsåker är belagt redan från 1400-talet då marken kring slottet var en sätesgård i mälaren. Gården kallades för Mælisaker och stavningen betydde åkern från Mälaren.

Mälsåker ägdes av Reinhold Notander under 1900-talet som importerade frukt till Sverige. Gården blev involverad och i en av byggnaderna på gården placerades ett lager för frukten som importerades samt för den frukt som odlades på markerna kring gården, områden som idag är odlingsbara marker för jordbruket och travbana för hästanläggningen. Den vackra stenladugården, som efter en tid som lagerplats byggts om till stall brann ned under 90-talet, är idag uppbyggt i en modernare variant större utrymme för fler boxplatser.

Gården och dess marker ägs idag av Fredric Paus på Herresta Godsförvaltning medan delar av skogsmarken och en del av husen är kvar i Notanders ägo. Herresta Godsförvaltning förvaltar såväl jordbruk och skogsbruk på Mälsåker och har sedan förvärvet av gården 2019 planterat mycket ny skog, byggt nya skogsvägar och utvecklat jordbruket på markerna närliggande Mälsåker. På gården ingår även förvaltandet av fastigheter. I dagsläget hyr Herresta Godförvaltning ut såväl bostäder, stall, fritidshus, jaktmark och fiskevatten. För nuvarande hyr vi ut totalt 16 fastigheter i olika storlekar. Varav 7 lägenheter och 2 bostadshus, resterande 7 bostäder i varierande storlek förvaltas av Herresta Godförvaltning från Notander ägo.

Ett av stallarna på Mälsåker

Utöver vår verksamhet på gården genom dess förvaltning skapas mycket liv av arrendet av gårdens stallar.  Den stora stallanläggningen på Mälsåker består idag av tre stall med totalt 95 boxplatser, travbana, hästhagar och träningsmöjligheter på skogsvägar. Stallet arrenderas i dagsläget av Roger Wallman och Kenneth Haugstad som bedriver sina travanläggningar på gården.

Gamla mejeribyggnaden, som idag är del av gårdens verkstad
Gamla kontorshuset som idag används för uthyrning av tre lägenheter
Gårdshuset som idag är renoverat i fyra lägenheter