Nyheter

Solceller på Herresta

Under sommaren 2015 installerade vi solceller på kontoret på Herresta. Installationen är ett led i en långsiktig satsning på förnyelsebar energi.

Installationen var färdig i augusti 2015 och beräknas producera ca 10% av förbrukningen inom Herresta Säteri.

Under sommaren 2016 har vi installerat solceller också på Husbyholm (gamla Selaöhemmet) och på Silon i Stallarholmen.